Politika privatnostiOpšte informacije

 

Fakultet organizacionih nauka privatnost korisnika shvata veoma ozbiljno. Zbog toga što prikupljamo različite vrste informacija o posetiocima želimo da razumete uslove pod kojima snimamo, čuvamo i koristimo Vaše podatke. Politika privatnosti koja je pred Vama opisuje informacije koje prikupljamo, kako ih koristimo i kako ih menjamo. Ova politika privatnosti punovažna je u okviru celog web sajta id.fon.bg.ac.rs.

 

Informacije koje prikupljamo

 

Prilikom prikupljanja ličnih informacija od strane korisnika, primarni cilj je da omogućimo najbolje i najefikasnije sadržaje i servise. Za neke od servisa u okviru sajta potrebno je dostaviti lične informacije u cilju funkcionisanja servisa. Ovde spadaju informacije za učestvovanje u promocijama ili takmičenjima, kao i prijave na e-mail newsletter.

 

Prikupljanje informacija

 

Kada pregledate stranice na adresi id.fon.bg.ac.rs, a niste se registrovali, to činite anonimno. Tom prilikom ne prikupljamo Vaše lične informacije, kao što su ime i prezime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa. Međutim, softver koristi tzv. kolačiće (cookies) za prikupljanje informacija o načinu korišćenja svojih internet stranica. Na grupnoj osnovi se prikupljaju i prate informacije o serveru na koji je priključen Vaš računar, vrsti vašeg internet pretraživača (npr. Firefox ili Internet Explorer) i o tome jeste li učestvovali u anketi. Ove informacije se koriste za ograničavanje glasanja samo jednom sa iste IP adrese.

 

Registracija za online proizvode i usluge

 

Kako bismo Vam mogli pružiti određeni proizvod ili uslugu online, verovatno će biti potrebno da dobrovoljno date neke lične informacije, uključujući i e-mail adresu ili broj telefona za moguću korespondenciju, učestvovanje u online anketama ili primanje obaveštenja o novim proizvodima.

 

Upotreba informacija

 

Fakultet organizacionih nauka se obavezuje da neće zloupotrebljavati Vaše lične podatke niti će dostavljati i razotkriti lične podatake trećoj osobi, osim u slučajevima u kojima tako izričito propisuje zakon. Svi podaci se strogo čuvaju i dostupni su samo onima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Podatke koji se pristupom na internet stranicu automatski beleže, a nisu lični podaci, Fakultet organizacionih nauka ima pravo da koristi isključivo radi ocene posećenosti internet stranice i radi poboljšanja njenog sadržaja i funkcionalnosti. Nije isključeno da će se iskoristiti informacije koje ste dali da bi Vam bila pružena neka usluga, izmereno interesovanje za različite usluge i da bi dobili obaveštenje o novim proizvodima /ili uslugama. Ukoliko ste se prijavili na listu novosti, postoji mogućnost da će Vam u određenom vremenskom periodu stizati email-ovi. Takve se ponude mogu utemeljiti na informacijama koje ste poslali tokom svoje prve komunikacije, na anketama, na informacijama koje mogu ukazati na potrošačke sklonosti ili stil života, kao i na informacijama dostupnim iz spoljnih izvora, kao što su trgovci i marketinške organizacije. Molimo da primite k znanju da Vašu e-mail adresu ne razmenjujemo. Imajte na umu da je moguće, ako iskoristite neku ponudu poslovnog partnera i postanete njegov klijent, da će Vam oni nezavisno slati ponude. U tom slučaju ćete ih posebno morati obavestiti ako ubuduće ne želite primati njihove ponude. Cilj je slati ponude za koje verujemo da su klijentima relevantne i vredne. U svakom trenutku možete se sami odjaviti sa newsletter liste klikom na link koji postoji u svakoj poruci poslatoj od strane tima zaduženog za newsletter.

 

Maloletna lica

 

Maloletno lice koje je navršilo 15 godina može samostalno da daje pristanak za obradu podataka o svojoj ličnosti u korišćenju usluga. Ako se radi o maloletnom licu koje nije navršilo 15 godina, za obradu podataka pristanak mora dati staratelj koji vrši roditeljsko pravo, odnosno drugi zakonski zastupnik maloletnog lica.

 

Povezane internet stranice

 

Morate biti svesni da druge web stranice do kojih možete doći koristeći link na web straniciid.fon.bg.ac.rs mogu sadržati odredbe o zaštiti privatnosti koje se razlikuju od ovde navedenih odredbi.

 

Izmene Izjave o privatnosti na Interent stranici  id.fon.bg.ac.rs

 

Sve izmene izjave o privatnosti biće blagovremeno objavljene na ovoj stranici, kako biste bili u potpunosti obavešteni o zaštiti privatnosti koju nudimo i mogućnostima odabira koje su Vam na raspolaganju u pogledu našeg korišćenja ličnih informacija za marketinške svrhe.